Sulfuric Acid (98%)

รหัสสินค้า : a14

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม

กรดกำมะถันหรือกรดซัลฟิวริก เป็นกรดแร่ (Mineral Acid) อย่างแรง ละลายได้ในน้ำที่ทุกความเข้มข้น พบว่ากรดซัลฟิวริกมีประโยชน์มากมายและเป็นสารเคมีที่มีการผลิตมากที่สุด รองจากน้ำ ประโยชน์ของกรดกำมะถัน ได้แก่ ใช้ในการผลิตปุ๋ย กระบวนการผลิตแร่ การสังเคราะห์เคมี การกำจัดน้ำเสีย ใช้เป็นสารละลายอิเล็กทรอไลต์ในแบตเตอรี่และกระบวนการกลั่นน้ำมัน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,783