Formic Acid

รหัสสินค้า : a05

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม

กรดฟอร์มิก (formic acid) อาจเกิดจากการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก (fermentation) การเผาไหม้ไม้เพื่อการรมควัน (smoking) กรดฟอร์มิก มีกลิ่นฉุนและแรงแสบจมูก แต่เอทิลเอสเทอร์ของกรดนี้มีกลิ่นคล้ายผลไม้ กรดฟอร์มิกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อเป็นสารกันเสีย (preservative)


ประโยชน์: ใช้ในทางการเกษตร, เป็นสารกำจัดเชื้อโรคในอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาง การผลิตกาวลาเทกซ์

คุณสมบัติทางเคมี : เป็นของเหลวใสกลิ่นเหม็นเปรี้ยว

ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยาเคมี :

- สารที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง เบสแก่ ฝุ่นผงโลหะ ป้องกันจากความชื้น

- สารอันตรายจากการเผาไหม้และจากการสลายตัว : ก๊าซ / ฟูมพิษของคาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน

การจัดเก็บ :

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

- เก็บในที่เย็น แห้ง มีการระบายอากาศในระดับพื้น

- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ ความร้อน และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ

- เก็บห่างจากสารออกซิไดซ์ กรดแก่

- ล้างทำความสะอาดให้ทั่วภายหลังจากการเคลื่อนย้าย

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 79,713