Ethylene Gylcol (EG)

รหัสสินค้า : b06

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

**สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


เอทิลีนไกลคอล เป็นสารประกอบอินทรีย์เป็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิ่น รสหวาน ข้นเหนียวคล้ายน้ำเชื่อม เป็นพิษปานกลางไม่สามารถรับประทานได้หลักๆใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ อุตสาหกรรมผ้าและเม็ดพลาสติก ที่ใช้ในการบรรจุขวด นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารป้องกันการแข็งตัวจากความเย็น และอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สารหล่อเย็น หม้อน้ำรถยนต์ น้ำยาซักฟอก

Visitors: 28,415