Ethyl Alcohol (Ethanol)

รหัสสินค้า : b05

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

 **สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


Ethyl Alcohol (Ethanol) เป็นของเหลว ไม่มีสี ระเหยได้ ไวไฟสูง และละลายน้ำได้ เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด รับประทานได้ นิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดแผล (แต่ห้ามรับประทานเพราะในน้ำยาล้างแผล จะใส่สีไว้เพื่อป้องกันการนำไปรับประทาน) ใช้ผลิตเครื่องสำอาง ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 85,149