Skim milk powder

รหัสสินค้า : d11

ราคา

20.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 20.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

นมขาดมันเนย (skim milk หรืออาจเรียกว่า fat free milk) หรือ หางนม หมายถึง น้ำนม (milk) ที่แยกเอาไขมันเนย(butter fat) ออกเกือบทั้งหมด ของแข็งที่เหลือเรียกว่า ของแข็งในน้ำนมปราศจากไขมัน

(milk solids not fat) ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนนม น้ำตาลแล็กโทส (lactose) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พศ 2522 กำหนดให้มีปริมาณมันเนย (butter fat) เหลืออยู่ไม่เกิน 0.1% ของน้ำหนักเมื่อนำมาทำแห้ง (dehydration) จะได้นมผงขาดมันเนย (skim milk powder)

Visitors: 28,415