Saccharin

รหัสสินค้า : d29

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ในอาหารมาควบคู่กันกับไซคลาเมต (cyclamate) ทนต่อความร้อน ละลายในน้ำได้ดี ขัณฑสกรให้ความหวาน (relative sweetness) มากกว่าน้ำตาลทราย (sucrose) ถึง 300-700 เท่า ใช้เป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล (sugar substitute) ให้รสหวานจัด และติดลิ้น บางคนอาจรู้สึกได้รสขมด้วยถ้าใช้ในปริมาณมาก สารนี้ไม่ให้พลังงาน จึงเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในอาหารควบคุมน้ำหนักพลังงานต่ำ รวมทั้งในน้ำอัดลมและน้ำหวานต่างๆ แต่สำหรับในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ใช้ขัณฑสกรในเครื่องดื่ม

สมบัติทั่วไป

ทนต่อความร้อน/ละลายในน้ำได้ดี/หวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ 450 เท่า สำหรับด้านความปลอดภัยของการบริโภคขัณฑสกรยังเป็นปัญหาหนึ่ง ซึ่งนักวิชาการได้ถกเถียงกันมาร่วม 30 ปีแล้วเช่นเดียวกันกับไซคลาเมต (cyclamate) ที่ได้มีการทดลองพบว่า ขัณฑสกรสามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ทดลอง (บางประเทศจึงได้ประกาศห้ามใช้สารนี้ผสมอาหาร)

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 85,147