Potassium Sorbate

รหัสสินค้า : d21

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

โปแตสเซียมซอร์เบต (Potassium Sorbate) เป็นสารกันเสียที่เป็นเกลือ หรือเรียกว่าโปแตสเซียมของกรดซอร์บิค เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) เป็นสารเคมีกันเสียหรือสารกันบูดใช้เติมลงไปในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บ (Shelf Life) ของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น ที่นิยมใช้ คือ เนยแข็ง (cheese) ไวน์ (wine) โยเกิร์ต (yogurt) เนื้อแห้ง น้ำส้มสายชู เป็นต้น และยังสามารถใช้เป็น Presevative หรือสารกันเสียในเครื่องสำอาง อย่างเช่น loose powder, baby powder , makeup & sunscreen products เป็นต้น
โดยเมื่อละลายอยู่ในน้ำ จะยังมีความคงตัวสูง คือ ยังคงเป็นโปแตสเซียมซอร์เบตที่ให้ผลในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ( เชื้อรา (Mold) และเชื้อยีสต์ (Yeast)) ในผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ ไม่เกิดการเปลี่ยนรูปไปเป็นแบบอื่น ดังนั้น จึงเป็นสารกันบูดชนิดหนึ่งที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น ชีส , ไวน์ , โยเกิร์ต , ผลไม้อบแห้ง , เนื้ออบแห้ง , แอปเปิ้ลไซเดอร์ (Apple Cider) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจากธรรมชาติ (Herbal Dietary Supplyment Product) เป็นต้น โปแตสเซียมซอร์เบตจึงจัดเป็นสารกันเสียชนิดหนึ่ง (Preservative) โดยควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประเภทเชื้อราและเชื้อยีสต์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 85,149