Methyl Ethyl Ketone (MEK)

รหัสสินค้า : b10

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿


**สอบถามราคาเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-417-9988**


Methyl Ethyl Ketone (MEK) ใช้เป็นตัวทำละลายในกาว หมึกพิมพ์ ใช้กำจัดเชื้อ ส่วน MIBK ใช้เป็นสารตัวทำละลายของสีวานิช และไนโตรเซลลูโลซ แลคเกอร์ และยังใช้ในอุตสาหกรรมการกลั่น การสังเคราะห์สารอินทรีย์ของเมทิล เอมิลแอลกอฮอล์

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 61,313