I+G

รหัสสินค้า : d06

ราคา

20.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 20.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

การใช้ในอาหาร

ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) E635 ใช้เพื่อปรุงแต่งรสอาหาร (flavor enhancer) อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ผงชูรส (monosodium glutamate : MSG) ให้รสอูมามิ (umami) โดยออกฤทธิ์แรงกว่าผงชูรส MSG (monosodium glutamate) 50-100 เท่า ใช้เพื่อการเป็นสารเสริมกลิ่นรสของเนื้อสัตว์ มีสมบัติในการเสริมกลิ่นรสที่หลากหลาย ปรับรสเค็ม หรือรสหวาน และกดรสที่ไม่ต้องการ ละลายได้ดีในน้ำ และสร้างความรู้สึกของความหนืดที่เพิ่มขึ้นในอาหารเหลว คงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช (pH) แต่ไม่คงตัวเมื่อมีเอนไซม์ฟอสฟาเทส (phosphatase) อยู่ด้วยในผลิตภัณฑ์อาหาร

นิยมใช้ผสมใน

Visitors: 32,198