ISO Butyl Alocohol IBA

รหัสสินค้า : ิb08

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

**สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


ISO Butyl Alocohol IBA ใช้เป็นตัวละลายในอุตสาหกรรมเคลือบผิว หมึกพิมพ์ เป็น สารละลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นสารสกัดสำหรับการผลิตยา เป็นต้น

Visitors: 28,415