ISO Butyl Alocohol IBA

รหัสสินค้า : ิb08

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

**สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


ISO Butyl Alocohol IBA ใช้เป็นตัวละลายในอุตสาหกรรมเคลือบผิว หมึกพิมพ์ เป็น สารละลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นสารสกัดสำหรับการผลิตยา เป็นต้น

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 61,313