Ferric Chloride 40%

รหัสสินค้า : c05

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

ฟอร์ริกคลอไรด์ Ferric chloride สูตรเคมี FeCl3  มีสีน้ำตาลแดง มีฤทธิ์เป็นกรดสูง นิยม ใช้ละลายโลหะ เช่นทองแดง และสังกะสี เป็นต้น ,

การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน เป็นต้น

ข้อควรระวัง

  • ก่อนใช้งานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยตรงและควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด
  • ห้ามเทน้ำลงรดที่มีความเข้มข้นสูง
  • สถานที่ควรมีพัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเท

การปฐมพยาบาล

  • การสูดดม นำผู้ป่วยไปในที่มีอากศบริสุทธิ์ ถ้าหยุดหายใจหรือหายใจลำบากให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจน
  • การกิน ห้ามใช้วิธีผ่ายปอด
  • การสัมผัส ถอดเสื้อผ้า หรือชิ้นส่วนที่ปนเปื้อนสารออกทันที และล้างสารออกโดยให้น้ำไหลผ่าน 15 นาที (ในกรณีสัมผัสเพียงเล็กน้อย) หากไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

การเก็บรักษา

  • เก็บในภาชนะที่มิดชิดและแหล่งความร้อน หากเป็นโลหะต้องเป็นโลกะเคลืบสารที่กำหนดไว้เท่านั้น
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 79,713