EDTA 2 Na

รหัสสินค้า : c04

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

**สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


EDTA 4 Na เป็นสารช่วยปรับ PH และเป็นสารช่วยจับโลหะหนักออกจากน้ำ ใช้ในอุตสาหกรรม ทำความสะอาด สิ่งทอ บำบัดน้ำ และอื่นๆ EDTA ย่อมาจาก ethylenediaminetetraacetic acid       เป็นสารทำให้เกิด chelates ที่ใช้กันมากและเป็นประโยชน์ในทางเภสัชกรรม เป็นสารในกลุ่ม aminopolycarboxylic acid มี 2 ตัว คือ ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) และเกลือของ EDTA เช่น disodium EDTA (มี Na 2 ) Tetrasodium EDTA (มี Na 4)โดย EDTA เป็น hexadentate ligand ที่มีอะตอมที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนได้ คือ ออกซิเจน 4 อะตอม และไนโตรเจน 2 อะตอม Chelates ที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการตกตะกอนของโลหะหรืออาจได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่คงตัวและละลายน้ำได้ ในกรณีที่ chelate ที่เกิดขึ้นเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่สามารถละลายน้ำได้ จะเรียกปฏิกิริยานั้นว่า sequestration และเรียก ligand ที่ทำให้เกิด chelates ที่ละลายน้ำว่า sequestering agents        EDTA ใช้เป็น sequestering agent ที่ใช้ในการกำจัด calcium ion ในน้ำกระด้างและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์หาปริมาณ procainamide นอกจากนี้เนื่องจาก EDTA สามารถจับกับอิออนของโลหะหนัก เช่น iron, copper ions จึงสามารถนำมาใช้ในการป้องกันการเสื่อมสลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,780