Dextrose anhydrous

รหัสสินค้า : d25

ราคา

20.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 20.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Dextrose anhydrous เป็นน้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในรูปผลึก (Crystaline) มีความสมบูรณ์ทางโภชนาการและความบริสุทธิ์สูง นำมาใช้ผสมเพื่อเป็นสารอาหารสำหรับผู้ป่วยได้โดยตัวนี้จะเป็น Injection Grade

Visitors: 28,414