Dextrose anhydrous

รหัสสินค้า : d25

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

Dextrose anhydrous เป็นน้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในรูปผลึก (Crystaline) มีความสมบูรณ์ทางโภชนาการและความบริสุทธิ์สูง นำมาใช้ผสมเพื่อเป็นสารอาหารสำหรับผู้ป่วยได้โดยตัวนี้จะเป็น Injection Grade

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,782