Calcium Hydroxide

รหัสสินค้า : c03

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ลักษณะเป็นผลึกไม่มีสีหรือผงสีขาว ได้จากการเจือจางแคลเซียมไดออกไซด์ กับ น้ำ สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ รู้จักในชื่อ น้ำปูนใส

ใช้ปรับค่า pH ลดความเป็นกรดของสารละลาย

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 79,713