Calcium Hydroxide

รหัสสินค้า : c03

ราคา

20.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 20.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ลักษณะเป็นผลึกไม่มีสีหรือผงสีขาว ได้จากการเจือจางแคลเซียมไดออกไซด์ กับ น้ำ สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ รู้จักในชื่อ น้ำปูนใส

ใช้ปรับค่า pH ลดความเป็นกรดของสารละลาย

Visitors: 28,415