Anti Foams

รหัสสินค้า : c02

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

**สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


สารลดฟอง (Defoamer) หรือสารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoamคือ สารเคมีปรุงแต่งชนิดหนึ่งที่สามารถลดหรือขัดขวางการเกิดฟอง ปกติถูกใช้ในขั้นตอนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีของเหลวมาเกี่ยวข้อง เช่น หมึกพิมพ์ที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเคมีการเกษตร สารทำความสะอาด สารหล่อลื่น เรซิน สิ่งทอ อุตสาหกรรมชุบโลหะ สารที่ทำให้ตะกอนแห้ง หรือสารที่ใช้แยกสารเคมีออกจากกัน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 85,147