Phosphoric Acid (85%)

รหัสสินค้า : a09

ไม่พบสินค้า

ราคา

3,700.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

กรดฟอสฟอริกถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย 

รวมถึงใช้ผสมเป็นวัตถุอุดฟัน จนถึงถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลมอันตรายของกรดฟอสฟอริก 

หากได้รับโดยตรงในปริมาณที่มากพอทั้งจากการหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง 

ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

Visitors: 28,415