Phosphoric Acid (85%)

รหัสสินค้า : a09

กรดฟอสฟอริกถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย 

รวมถึงใช้ผสมเป็นวัตถุอุดฟัน จนถึงถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลมอันตรายของกรดฟอสฟอริก 

หากได้รับโดยตรงในปริมาณที่มากพอทั้งจากการหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง 

ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

3,700.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 13,185