Phosphoric Acid (85%)

รหัสสินค้า : a09

ไม่พบสินค้า

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม

กรดฟอสฟอริกถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการผลิตสารพวกฟอสเฟต เช่น ผงซักฟอก สบู่ ปุ๋ย 

รวมถึงใช้ผสมเป็นวัตถุอุดฟัน จนถึงถูกใช้เป็นส่วนผสมของน้ำอัดลมอันตรายของกรดฟอสฟอริก 

หากได้รับโดยตรงในปริมาณที่มากพอทั้งจากการหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง 

ก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 65,783