ฺButyl Acetate

รหัสสินค้า : b02

**สอบถามเพิ่มเติม 02-417-9988**


การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสารละลายในขบวนการทาหมึกพิมพ์ กาว และ ในอุตสาหกรรมเคลือบสีผิวที่ใช้ไนโตรเซลลูโลส เป็นสารประกอบอินทรีย์ใช้เป็นตัวละลายในเครื่องสำอาง เป็นของเหลวไวไฟ ไม่มีสี มีกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลหรือกล้วย

จำนวน
0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 13,865