เกี่ยวกับเรา

  

  บริษัท วี.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าและจัดจำหน่าย

  เคมีพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ ฟอกย้อม พลาสติก ยาง บำบัดน้ำเสีย กรดน้ำส้ม

  เคมีอาหาร ผงปรุงรส ผงชูรส และอื่นๆ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 33 ปี

 

  โดยเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท วีเคมีคอล โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2555

  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีและส่วนผสมต่างๆในอุตสาหกรรมอาหาร

  โดยเฉพาะอาธิ เช่น สารเติมแต่งต่างๆ กลิ่น และสีผสมอาหาร เคมีอุตสาหกรรมน้ำดื่ม ประเภทต่างๆ

 
  นอกจากบริษัทเราจะมีความสามารถที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าแล้วนั้น

  ทางบริษัทเรายังสามารถที่จะผลิตสารต่างๆ ตามสูตรของลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้า

  ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการมากที่สุด

 

  จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอุตสาหกรรมเคมี บริษัท วี.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด มีความพร้อมทั้งด้าน

  บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถด้านการจัดส่งและจัดเก็บที่ได้คุณภาพ เราจึงขอรับรองได้ว่า

  สินค้าและบริการจากบริษัทเราจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 85,147