เกี่ยวกับเรา

"วีเคมีคอล  ออฟฟิศ

บริษัท วี.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี 2530 โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับ นำเข้าและจัดจำหน่าย เคมีพื้นฐานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สิ่งทอ, พลาสติก, ยาง, บำบัดน้ำ และ อื่นๆ โดยมีประสบการณ์มากว่า 28 ปี

นอกจากบริษัทเราจะมีความสามารถที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าแล้วนั้นทางบริษัทเรายังสามารถที่จะผลิตสารต่างๆ  ตามสูตรของลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้า ที่มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการมากที่สุด

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอุตสาหกรรมเคมี บริษัท วี.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด มีความพร้อม ทั้งด้าน บุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และ ความสามารถด้านการจัดส่งและจัดเก็บที่ได้คุณภาพ เราจึงขอรับรองได้ว่า สินค้าและบริการจากบริษัทเราจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด