สินค้าและผลิตภัณฑ์

วิธีการสั่งซื้อ

  1. สั่งซื้อโดยโทรติดต่อกับโดยตรงกับเซลล์ หรือติดต่อเบอร์บริษัทโทร 02-417-9988
  2. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วทางบริษัทจะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
  3. ส่งเอกสาร ภพ. 20 และ หนังสือรับรองหน้าแรก ให้กับทางบริษัท ทางอีเมลล์หรือ เบอร์แฟกซ์ ตามนี้ 02-417-6988

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า

  • ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน
  • ลูกค้าต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วัน
  • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-417-9988 
ข้อมูลสำผลิตภัณฑ์
Basic Chemicals
NAME PACKING DETAILS
ACETIC ACID (99.98%) 30 KGS/Drum or Tank USA (Food grade)
ALUMINIUM SULPHATE Bag or Tank or Drum Powder, Crystallize and Liquid
AMMONIUM CHLORIDE 25 KGS/Bag China
AMMONIUM SULPHATE 50 KGS/Bag China
CALCIUM HYDROXIDE 25 KGS/Bag Thailand
CAUSTIC SODA 30 KGS/Drum or Tank Liquid (32% and 50%) ASAHI
(SODIUM HYDROXIDE) Flake (98%) ASAHI, CHINA
CITRIC ACID 25 KGS/Bag Anhydrous and Monohydrate (China/local)
FORMIC ACID 35 KGS/Drum BASF (94%) and CHINA (86%)
HYDROCHLORIC ACID (35%) 30 KGS/Drum Thailand
HYDROGEN PEROXIDE (50%) 30 KGS/Drum Thailand
HYDROSULPHITE 50 KGS/Drum BASF and China
MALIC ACID 25 KGS/Bag Japan
MEGNESIUM CHLORIDE 25 KGS/Bag Israel
MAGNESIUM CARBONATE 25 KGS/Bag China
MAGNESIUM SULPHATE 25 KGS/Bag Germany and China
PHOSPHORIC ACID (85%) 35 KGS/Bag China
POTASSIUM CHLORIDE 96%,99% 25 KGS/Bag Germany
POTASSIUM HYDROXIDE 90% 25 KGS/Bag Korea
SODA ASH LIGHT 40 KGS/BAG China, Taiwan, Bulgaria
SODIUM BICARBONATE 50 KGS/BAG Australia
SODIUM CHLORITE 30 KGS/BAG Korea
SODIUM HYPOCHLORITE 30 KGS/Drum Liquid (10%) and Powder (65%)
SODIUM FORMATE 25 KGS/Bag Taiwan
SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE 25 KGS/Bag China
SODIUM SILICATE 30 KGS/Drum Thailand
SODIUM SULPHATE 30 KGS/BAG China
SULPHURIC ACID (98%) 30 KGS/Drum Thailand
THIOUREA DIOXIDE 50 KGS/Drum China
UREA 46% 50 KGS/BAG Indonesia and China
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Textile Industrial
-          Pretreatments Chemicals: In pretreatment have many processes such as desizing, scouring, mercerization, and bleaching. In every step, different chemicals are involved which are :
 -    Wetting Agents
 -    Scoring Soaping Agents
 -    Sequestering Agents
 -    Hydrogen Peroxide Stabilizers
APPLICATION NAME DETAILS
WETTING AGENTS   Powerful Wetting
     
SCOURING SOAPING AGENTS    
     
SEQUESTERING AGENTS    
     
HYDROGEN PEROXIDE STABILIZER    
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Textile Industrial
- Dyeing & Printing Chemicals: Colouration of textiles involves use of dyes and pigments of various classes,
 which are applied to the textile materials by essentially different techniques of textile dying and printing. In dyeing,
 general approach is production of even dyeing using large volume of dyestuff, thickening agent and small amount of water.
 In dyeing, following textile chemicals are used for various like :
  -    Dispersing Agent
  -     Leveling Agent
   -    Acid Buffer
APPLICATION NAME DETAILS
DISPERSING AGENT DISPARCET R FOR POLY AND T/C
  DISPARCET S HIGH CONCENTRATE FOR POLY AND T/C
  DISPEROL RD SPEACIAL AGENT FOR POLY, T/C AND T/R
LEVELING AGENT LEVELON PA FOR ACID DYE STUFF
ACID BUFFER ACIDAL S ACID DONOR FOR REPLACEMENT OF ACID
  ACIDAL S1 ACID DONOR FOR REPLACEMENT OF ACID
     
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Textile Industrial
- Finishing Chemicals:
 -    Softeners Agent
 -    Hardener Agent
 -    Optical Brightening Agents
 -    Anti-Yellowing
APPLICATION NAME DETAILS
SOFTENERS AGENT SOFTEX WA SOFTENER WITH GOOD QUALITY
  SILICONE SOFT  
HARDENER    
     
OBA    
     
ANTI-YELLOWING    
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Water Treatment Chemicals
NAME PACKING DETAILS
ALUMINIUM SULPHATE (สารส้ม) Bag or Tank or Drum Powder (16%), Crystallize (16%) and Liquid (8%)
CALCIUM HYDROXIDE (ปูนขาว) 25 KGS/Bag PH ADJUSTMENT
FERRIC CHLORIDE 40% 30 KGS/Drum Liquid (Thai)
FERROUS SULPHATE 40 KGS/Bag Power (Thai)
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC) Bag or Tank Liquid (10%, Thai) and Powder (33%, China)
Polymer Anionic 25 KGS/Bag Powder
Polymer Cationic 25 KGS/Bag Powder
EDTA 25 KGS/Bag 3NA AND 4NA
Anti Foams 200 KGS/Drum Lquid
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solvents
NAME PACKING DETAILS
ACETONE 160 KGS/DRUM  
BUTYL ACETATE 180 KGS/DRUM  
BUTYL CELLOSOLVE 180 KGS/DRUM  
ETHYL ACETATE 180 KGS/DRUM  
ETHYL ALCOHOL (ETHANOL) 206 LTS/DRUM  
ETHYLENE GYLCOL (EG) 225 KGS/DRUM  
ETHYL GLYCOL ETHER (EGE) 190 KGS/DRUM  
ISO BUTYL ALOCOHOL IBA 165 KGS/DRUM  
ISO Propyl Alcohol IPA 160 KGS/DRUM  
METHYL ETHYL KETONE (MEK) 160, 165 KGS/DRUM  
METHYLENE CHLORIDE (MC) 260 KGS/DRUM  
TRI CHLORO ETHANE    
TOLUENE 200 LTS/DRUM  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -