หน้าแรก

   

ดาวโหลด Product List  สำหรับ ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์

บริษัท วี. เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทั่วไป ในราคาปลีกและส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และคัดเลือกแต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ประกอบด้วย สารเคมีสำหรับล่อลื่น ซักล้าง ปุ๋ยเคมี สีย้อมผ้า รวมทั้งสารเคมีเบื้องต้นทั่วไปซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกย้อม บำบัดน้ำเสีย และ อุตสากรรมอาหาร

Basic Chemicals
NAME PACKING DETAILS
ACETIC ACID (99.98%) 30 KGS/Drum or Tank USA (Food grade)
ALUMINIUM SULPHATE Bag or Tank or Drum Powder, Crystallize and Liquid
AMMONIUM CHLORIDE 25 KGS/Bag China
AMMONIUM SULPHATE 50 KGS/Bag China
CALCIUM HYDROXIDE 25 KGS/Bag Thailand
CAUSTIC SODA 30 KGS/Drum or Tank Liquid (32% and 50%) ASAHI
(SODIUM HYDROXIDE) Flake (98%) ASAHI, CHINA
CITRIC ACID 25 KGS/Bag Anhydrous and Monohydrate (China/local)
FORMIC ACID 35 KGS/Drum BASF (94%) and CHINA (86%)
HYDROCHLORIC ACID (35%) 30 KGS/Drum Thailand
HYDROGEN PEROXIDE (50%) 30 KGS/Drum Thailand
HYDROSULPHITE 50 KGS/Drum BASF and China
MALIC ACID 25 KGS/Bag Japan
MEGNESIUM CHLORIDE 25 KGS/Bag Israel
MAGNESIUM CARBONATE 25 KGS/Bag China
MAGNESIUM SULPHATE 25 KGS/Bag Germany and China
PHOSPHORIC ACID (85%) 35 KGS/Bag China
POTASSIUM CHLORIDE 96%,99% 25 KGS/Bag Germany
POTASSIUM HYDROXIDE 90% 25 KGS/Bag Korea
SODA ASH LIGHT 40 KGS/BAG China, Taiwan, Bulgaria
SODIUM BICARBONATE 50 KGS/BAG Australia
SODIUM CHLORITE 30 KGS/BAG Korea
SODIUM HYPOCHLORITE 30 KGS/Drum Liquid (10%) and Powder (65%)
SODIUM FORMATE 25 KGS/Bag Taiwan
SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE 25 KGS/Bag China
SODIUM SILICATE 30 KGS/Drum Thailand
SODIUM SULPHATE 30 KGS/BAG China
SULPHURIC ACID (98%) 30 KGS/Drum Thailand
THIOUREA DIOXIDE 50 KGS/Drum China
UREA 46% 50 KGS/BAG Indonesia and China